Lijst met off-label indicaties

De NVZ Vereniging van Ziekenhuizen verzond eerder deze week dit bericht:

 

Dit bericht is bestemd voor deelnemers technisch overleg, bekostigingsoverleg, zorgverkopersoverleg en leden NVZ kennisgroep dure geneesmiddelen.

Geachte heer, mevrouw,

Per 1 januari 2017 wijzigt het add-on-beleid geneesmiddelen ingrijpend, met gevolgen op het terrein van registreren en declareren en de contractonderhandelingen. Hierbij sturen we u informatie ten behoeve van de contractonderhandelingen. Bijgevoegd treft u 2 lijsten aan met de off-label indicaties van de add-on geneesmiddelen en de OZP-stollingsfactoren. De overzichten zijn toegestuurd door de FMS en gemaakt door de wetenschappelijke verenigingen van de FMS. De lijst is bedoeld om de registratie van (off-label) indicaties mogelijk te maken. Zie (redactie: links verwijderd, de off-label lijst is inmiddels opgegaan in het bestand met verkorte en volledige indicaties, stofnamen en aanspraakstatus, zie de menukeuze Tabellen)

Wij sturen deze conceptlijst nu vast aan u toe, zodat ziekenhuizen en verzekeraars deze overzichten kunnen gebruiken bij de contractonderhandelingen (wel/niet verzekerde zorg) en voor schoning van de tarieven van DBC-zorgproducten (heeft verzekeraar wel/niet bepaalde off-label-indicatie vergoed die niet op de huidige add-on-lijst staat; zie hiervoor de brief die de NZa u heeft gestuurd op 11 juli).

Verzoek

Wilt u deze lijsten ook verspreiden onder de leden van het implementatieteam add-on geneesmiddelen 2017 in uw ziekenhuis? Op het eerste blad staat nadrukkelijk vermeld met welk doel de lijst is opgesteld en waarvoor deze gebruikt kan worden. Dit heeft de FMS afgestemd met VWS.

De lijst bevat een fors aantal off-label indicaties. De off-label indicaties in de groene kolom zijn de indicaties die voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk, dat wil zeggen: opgenomen in een (inter-)nationale richtlijn, behandelprotocol of wetenschappelijke literatuur die dat voldoende kan ondersteunen. In de oranje kolom zijn de indicaties die weliswaar off label worden toegepast maar nog niet naar de stand der wetenschap en praktijk zijn. In de tabellen die Z-Index gaat uitleveren wordt nog het vakje “overig” opgenomen als mogelijkheid bij het registreren van de indicatie bij een verstrekking van een add-on geneesmiddel. Mocht er een add-on verstrekt worden voor een indicatie die niet op de lijst staat, dan kan deze dus straks als “overig” worden geregistreerd.

De zorgverzekeraars moeten nog vaststellen óf en op welke off label indicaties, aanspraak en vergoeding rust

We hebben ZN gevraagd haast te maken met de duiding wel/niet verzekerde zorg. ZN is hiermee bezig, maar kan nog niet zeggen wanneer dit gereed is. Wel heeft ZN in landelijk overleg bevestigd dat als een indicatie nu verzekerde zorg is, dat ook in de nieuwe situatie per 2017 het geval zal zijn.

De lijst OZP-stollingsfactoren is bijgewerkt t/m april 2016. De add-on geneesmiddelenlijst dateert van eind december 2015. FMS maakt na de zomer nog een aanvulling op eventuele off-label indicaties van geneesmiddelen die sinds januari 2016 op de add-on lijst van de zijn geplaatst. Over het proces van doorvoeren van aanpassingen in werkwijzen en ICT-systemen ontvangen de raden van bestuur van de ziekenhuizen volgende week een brief die we ook rechtstreeks naar u zullen sturen.

We hopen dat de lijst goed bruikbaar is. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar dbc@nvz-ziekenhuizen.nl, met onderwerp ‘add-on geneesmiddelen’.

Achtergrond

Eén van de gevolgen van het nieuwe beleid is dat de indicatie op de factuur komt. Om te voorkómen dat er discussies ontstaan over wel/niet verzekerde zorg hebben wij ZN gevraagd een duidingscommissie op te richten die vooraf bekend maakt wat de verzekerde status hiervan is. Alle verzekeraars committeren zich hieraan. Die status komt in de tabellen van de G-Standaard die Z-Index gaat uitleveren. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS, inventariseert alle geregistreerde indicaties. FMS levert alle off-label indicaties aan. Zowel geregistreerde als off-label indicaties komen in de tabellen van de G-standaard, met daarbij aangegeven wat de verzekerde status is (duidingscommissie ZN).

 

Met vriendelijke groet,

Kor Noorlag
Manager Besturing & Bekostiging
NVZ Vereniging van Ziekenhuizen

 

Dit bericht werd geplaatst in Techniek & Specificaties. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s