Informatiebronnen

Beschrijving van de processen add-on geneesmiddelen

Het document Beschrijving processen add-on geneesmiddelen v1.3 is geactualiseerd naar de processen zoals die vanaf januari 2018 gelden. Het document bevat een beschrijving van alle processen in de keten van het add-on geneesmiddelenbeleid, van het aanvragen van een add-on en indicaties, tot aan het vaststellen van de aanspraakstatus. Tevens bevat het document contactinformatie van de ketenpartijen. De beschrijving vervangt eerdere procesbeschrijvingen en dient ter referentie voor het werken met het nieuwe beleid.

Omgang met fouten in 2017 en begin 2018

De landelijke partijen hebben gezamenlijk een notitie met handelswijzen opgesteld voor diverse foutsituaties in 2017 en de eerste maanden van 2018. Meer informatie vindt u in de Notitie handelswijzen n.a.v. tabelfouten v1.2 Bij de notitie hoort de bijlage Overzicht off-label indicaties 2017 met aanspraakwijziging naar JA 220117

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven bevatten een samenvatting van de informatie op deze website.

Nieuwsbrief Add-on van juni 2017

Nieuwsbrief Add-on van december 2016

Nieuwsbrief Add-on van 7 juli 2016

 

Presentaties

Hier vindt u de presentatie stand-van-zaken-add-on-nvz-technisch-overleg-3-februari-2017

Het NZa-congres ‘Van beleid naar praktijk’ vond plaats op donderdag 22 september 2016 bij NBC Nieuwegein. In de presentatie ziekenhuiszorg_-_sessie_1_-_veranderingen_in_geneesmiddelenbeleid_per_2017 worden het nieuwe beleid en de implementatievraagstukken in ziekenhuizen toegelicht.

Op vrijdag 16 september organiseerde de NVZ een drukbezochte informatiebijeenkomst over het nieuwe beleid voor de add-on geneesmiddelen. In de presentaties-nvz-bijeenkomst-add-on-geneesmiddelen-16-september-2016 vindt u de sheets van de volgende presentaties:

  • Toelichting op beleidsregels en nadere regel NZa, Margot Overgaag, NZa
  • Overzicht en laatste nieuws over de landelijke activiteiten, Pieter Hooftman
  • Resultaten enquête onder ziekenhuizen, Harrie Kemna, NVZ
  • Praktijkvoorbeeld implementatie Gelre Ziekenhuis, Wendy van der Schoor (projectleider) en Peter Lerk (ziekenhuisapotheker)
  • Praktijkvoorbeeld implementatie St. Antonius Ziekenhuis, Koen van Lierop (projectleider)
  • Toelichting handreiking en schoning DBC-tarieven, Mirjam van der Scheer (Isala), Godfried van Leeuwen (MC Haaglanden) en Janneke Baars (NVZ)

Presentatie begin juni (gegeven bij Q-Consult intervisie bijeenkomst en NFU)

Presentatie in het NVZ Technisch overleg 1 april 2016

Presentatie Add-on-2017 aan ICT leveranciers (OIZ)

De NVZ heeft voor ziekenhuizen een Handreiking ‘Wijzigingen add-on geneesmiddelen 2017’ opgesteld waarin de wijzigingen en de impact toegelicht worden, alsmede het gewijzigde registratieproces en ICT aandachtspunten.