Categorie archief: Informatiebronnen

Nieuw document met handelswijzen voor fouten

In juli 2017 presenteerden de landelijke partijen een notitie met handelswijzen voor fouten en omissies in de landelijke tabellen. Deze notitie betrof het eerste half jaar van 2017. Zie http://www.add-on-2017.nl/2017/07/05/handelswijzen-n-a-v-omissies-in-tabellen/ voor het bericht van destijds. De afgelopen periode hebben de landelijke … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

Wijzigingen in ATC en DDD codes

Het Geneesmiddelen Informatie Centrum publiceert aan het einde van elk jaar een overzicht van aanpassingen aan ATC-classificaties in de G-Standaard voor het komende jaar. Hoewel deze ATC classificaties niet van direct van belang zijn voor add-on bekostiging is deze informatie … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

CIBG publiceert actueel overzicht sluismiddelen

Sinds 2015 worden nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Door plaatsing in de sluis is behandeling met dat geneesmiddel (voor een of meerdere indicaties) uitgesloten van het basispakket. Dit geschiedt … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen, Wet- en regelgeving | 4 reacties

Nieuwsbrief Add-on juni 2017

In de Nieuwsbrief Add-on van juni 2017 (klik hier voor pdf versie) wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: wet- & regelgeving, waaronder de verlenging van het ingroeimodel t/m 31-12-2017 (NZa circulaire CI/17/26c) de specifieke indicatiecodes 99999996/7/8/9 de indicatiesoort “Generieke stof indicatie” oncologische … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen, NZa, Wet- en regelgeving | 1 reactie

1 tablet = 1 prestatie, 1 flacon = 1 prestatie

De afgelopen periode zijn er veel vragen binnengekomen over het juiste aantal te registreren en declareren add-on geneesmiddelen. Belangrijk is het volgende: 1 tablet = 1 prestatie (in de declaratie aan te duiden als 1000) 1 flacon = 1 prestatie … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen, Techniek & Specificaties | 4 reacties

Presentaties NVZ informatiebijeenkomst

Op vrijdag 16 september organiseerde de NVZ een drukbezochte informatiebijeenkomst over het nieuwe beleid voor de add-on geneesmiddelen. In de presentaties-nvz-bijeenkomst-add-on-geneesmiddelen-16-september-2016 vindt u de sheets van de volgende presentaties: Toelichting op beleidsregels en nadere regel NZa, Margot Overgaag, NZa Overzicht en laatste … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Het schonen van de DBC prijzen vanwege de wijziging van de bekostiging van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren heeft gevolgen voor de contractering 2017. Gezien het feit dat dat alle partijen hebben afgesproken zich maximaal in te spannen om de … Lees verder

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen