Landelijke coördinatie add-on geneesmiddelen beëindigd

De website http://www.add-on-2017.nl heeft in de periode maart 2016 tot en met februari 2018 gediend als communicatiekanaal van de landelijk coördinator voor de implementatie van het nieuwe beleid voor add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. De landelijke coördinatie is recentelijk beëindigd.

Op deze website zullen geen nieuwe berichten meer worden gepubliceerd. De website blijft nog wel heel 2018 on-line. Als u zich geabonneerd heeft op deze website kunt u zich indien u dat wenst uitschrijven via de link ‘Manage’ onder “U volgt deze blog via Email”. Klik na de link op “Following”.

Op de tabbladen Wet- en regelgeving wordt de wet- en regelgeving toegelicht zoals die begin 2018 geldig is. Raadpleeg voor actuele wet- en regelgeving de website van de Nza.

Op het tabblad Informatiebronnen vindt u een beschrijving van de processen in de uitvoering van het beleid. Ook vindt u daar de handelswijzen die de partijen hebben afgesproken met betrekking tot tabelfouten die met name in de beginfase van de implementatie zijn ontstaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestand met stofnamen en aanspraak gepubliceerd

Op het tabblad Tabellen is het bestand met Stofnamen-indicaties-aanspraak add-on G-standaard maart 2018 gepubliceerd. Het bestand is voor de laatste keer gepubliceerd op de website http://www.add-on-2017.nl. In ieder geval tot en met de G-standaard van juli 2018 zal het bestand gemaakt blijven worden en gepubliceerd worden op de website van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Ga hiervoor naar http://www.znformulieren.nl en klik op de knop “Add-on MSZ”. De NVZ, NFU en FMS zullen het document ook verspreiden onder hun achterban via de geëigende kanalen.

In dit bestand zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige maand geel gearceerd.

Bij vragen over de inhoud van het overzicht (geneesmiddelen, indicaties en aanspraak) kunt u contact opnemen met:

Het bestand is een hulpbestand en wordt u als service aangeboden. Aan dit bestand kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuw document met handelswijzen voor fouten

In juli 2017 presenteerden de landelijke partijen een notitie met handelswijzen voor fouten en omissies in de landelijke tabellen. Deze notitie betrof het eerste half jaar van 2017. Zie http://www.add-on-2017.nl/2017/07/05/handelswijzen-n-a-v-omissies-in-tabellen/ voor het bericht van destijds.

De afgelopen periode hebben de landelijke partijen overleg gevoerd over een aantal aanvullende situaties, en hebben de koepels van zorgaanbieders en verzekeraars aanvullende afspraken gemaakt over de omgang met deze fouten over heel 2017 en begin 2018. De notitie is daar nu op uitgebreid en vindt u op het tabblad Informatiebronnen.

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

Bestand met teksten, aanspraak en crosslinks

Op het tabblad Tabellen is het bestand met indicatieteksten en aanspraak add-on-stofnamen-G-standaard-februari-210118 gepubliceerd.

Aan het bestand is een extra kolom toegevoegd; ‘crosslinks’.  Zie de legenda in het bestand. Missende cross-links kunnen gemeld worden aan Annette Lamboo, Annette@care-together.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beschrijving van processen geactualiseerd

Het document Beschrijving processen add-on geneesmiddelen v1.3 is geactualiseerd naar de processen zoals die vanaf januari 2018 gelden. Zie het document voor de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies.

U vindt het document op de pagina ‘Informatiebronnen’.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Nza circulaire Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 – CI/17/62c

De NZa heeft op 30 november 2017 de circulaire Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 – CI/17/62c opgesteld. De circulaire gaat in op vier wijzigingen per 1-1-2018:

  • einde ingroeimodel;
  • verandering opvragen zienswijze;
  • nieuw aanvraagformulier;
  • aanspraakstatus sluisgeneesmiddelen
Geplaatst in NZa, Wet- en regelgeving | 6 reacties

Add-on bestanden januari 2018 gepubliceerd

De G-standaard voor januari 2018 wordt op 12 december gepubliceerd op de website van Z-Index. Zie het tabblad Tabellen voor meer details. Daar vindt u ook het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak.

De verkorte indicatieteksten worden met ingang van deze release niet meer apart via deze website uitgeleverd. Vanaf deze release van de G-standaard (januari 2018) zijn de verkorte teksten opgenomen in bestand 133 van de G-standaard. Zie dit bericht voor meer informatie.

Nieuw is ook de indicatiecode 99999995 “Indicatie die na machtiging door verzekeraar vergoed wordt”. Deze indicatiecode kan gebruikt worden als een zorgaanbieder en verzekeraar onderling overeenkomen dat een toediening vergoed zal worden, terwijl bij de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegediend  aanspraakstatus NEE staat vermeld.

Indicatiecodes 99999996 en 99999997 zijn niet langer beschikbaar vanwege het aflopen van de ingroeiperiode 2017. Indicatiecodes 99999998 en 99999999 blijven wel beschikbaar voor elk geneesmiddel.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen