Landelijke coördinatie add-on geneesmiddelen beëindigd

De website http://www.add-on-2017.nl heeft in de periode maart 2016 tot en met februari 2018 gediend als communicatiekanaal van de landelijk coördinator voor de implementatie van het nieuwe beleid voor add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. De landelijke coördinatie is recentelijk beëindigd.

Op deze website zullen geen nieuwe berichten meer worden gepubliceerd. De website blijft nog wel heel 2018 on-line. Als u zich geabonneerd heeft op deze website kunt u zich indien u dat wenst uitschrijven via de link ‘Manage’ onder “U volgt deze blog via Email”. Klik na de link op “Following”.

Op de tabbladen Wet- en regelgeving wordt de wet- en regelgeving toegelicht zoals die begin 2018 geldig is. Raadpleeg voor actuele wet- en regelgeving de website van de Nza.

Op het tabblad Informatiebronnen vindt u een beschrijving van de processen in de uitvoering van het beleid. Ook vindt u daar de handelswijzen die de partijen hebben afgesproken met betrekking tot tabelfouten die met name in de beginfase van de implementatie zijn ontstaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestand met stofnamen en aanspraak gepubliceerd

Op het tabblad Tabellen is het bestand met Stofnamen-indicaties-aanspraak add-on G-standaard maart 2018 gepubliceerd. Het bestand is voor de laatste keer gepubliceerd op de website http://www.add-on-2017.nl. In ieder geval tot en met de G-standaard van juli 2018 zal het bestand gemaakt blijven worden en gepubliceerd worden op de website van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Ga hiervoor naar http://www.znformulieren.nl en klik op de knop “Add-on MSZ”. De NVZ, NFU en FMS zullen het document ook verspreiden onder hun achterban via de geëigende kanalen.

In dit bestand zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige maand geel gearceerd.

Bij vragen over de inhoud van het overzicht (geneesmiddelen, indicaties en aanspraak) kunt u contact opnemen met:

Het bestand is een hulpbestand en wordt u als service aangeboden. Aan dit bestand kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuw document met handelswijzen voor fouten

In juli 2017 presenteerden de landelijke partijen een notitie met handelswijzen voor fouten en omissies in de landelijke tabellen. Deze notitie betrof het eerste half jaar van 2017. Zie http://www.add-on-2017.nl/2017/07/05/handelswijzen-n-a-v-omissies-in-tabellen/ voor het bericht van destijds.

De afgelopen periode hebben de landelijke partijen overleg gevoerd over een aantal aanvullende situaties, en hebben de koepels van zorgaanbieders en verzekeraars aanvullende afspraken gemaakt over de omgang met deze fouten over heel 2017 en begin 2018. De notitie is daar nu op uitgebreid en vindt u op het tabblad Informatiebronnen.

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

Bestand met teksten, aanspraak en crosslinks

Op het tabblad Tabellen is het bestand met indicatieteksten en aanspraak add-on-stofnamen-G-standaard-februari-210118 gepubliceerd.

Aan het bestand is een extra kolom toegevoegd; ‘crosslinks’.  Zie de legenda in het bestand. Missende cross-links kunnen gemeld worden aan Annette Lamboo, Annette@care-together.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beschrijving van processen geactualiseerd

Het document Beschrijving processen add-on geneesmiddelen v1.3 is geactualiseerd naar de processen zoals die vanaf januari 2018 gelden. Zie het document voor de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies.

U vindt het document op de pagina ‘Informatiebronnen’.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Nza circulaire Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 – CI/17/62c

De NZa heeft op 30 november 2017 de circulaire Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 – CI/17/62c opgesteld. De circulaire gaat in op vier wijzigingen per 1-1-2018:

  • einde ingroeimodel;
  • verandering opvragen zienswijze;
  • nieuw aanvraagformulier;
  • aanspraakstatus sluisgeneesmiddelen
Geplaatst in NZa, Wet- en regelgeving | 6 reacties

Add-on bestanden januari 2018 gepubliceerd

De G-standaard voor januari 2018 wordt op 12 december gepubliceerd op de website van Z-Index. Zie het tabblad Tabellen voor meer details. Daar vindt u ook het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak.

De verkorte indicatieteksten worden met ingang van deze release niet meer apart via deze website uitgeleverd. Vanaf deze release van de G-standaard (januari 2018) zijn de verkorte teksten opgenomen in bestand 133 van de G-standaard. Zie dit bericht voor meer informatie.

Nieuw is ook de indicatiecode 99999995 “Indicatie die na machtiging door verzekeraar vergoed wordt”. Deze indicatiecode kan gebruikt worden als een zorgaanbieder en verzekeraar onderling overeenkomen dat een toediening vergoed zal worden, terwijl bij de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegediend  aanspraakstatus NEE staat vermeld.

Indicatiecodes 99999996 en 99999997 zijn niet langer beschikbaar vanwege het aflopen van de ingroeiperiode 2017. Indicatiecodes 99999998 en 99999999 blijven wel beschikbaar voor elk geneesmiddel.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijzigingen in ATC en DDD codes

Het Geneesmiddelen Informatie Centrum publiceert aan het einde van elk jaar een overzicht van aanpassingen aan ATC-classificaties in de G-Standaard voor het komende jaar. Hoewel deze ATC classificaties niet van direct van belang zijn voor add-on bekostiging is deze informatie voor u wellicht toch interessant. Meer informatie en de wijzigingen voor 2018 vindt u op https://www.knmp.nl/producten/gebruiksrecht-g-standaard/farmaceutische-gegevens/atc-ddd

Jaarlijkse wijzigingen op website www.whocc.no en mailinglist WHOCC

De jaarlijkse wijzigingen in ATC-codes en DDD’s vindt u niet alleen via bovenstaande link maar ook op www.whocc.no. Als u daar in het menu links klikt op “ATC/DDD Index”, dan verschijnt hieronder de tekst “Updates included in the ATC/DDD Index”. Als u hierop klikt, komt een overzicht in beeld van de wijzigingen per 1 januari. Het WHOCC heeft een eigen mailinglist voor geïnteresseerden die een overzicht van deze wijzigingen per mail willen ontvangen. Meestal stuurt het WHOCC dit overzicht in de eerste week van december.

De wijzigingen in de lijst van DDD’s voor combinatiepreparaten vindt u onder “News” in het menu.

Overlap tussen ATC-artikel Geneesmiddel Informatie Centrum en informatie over wijzigingen WHOCC

Er is overlap tussen het ATC-artikel van het Geneesmiddel Informatie Centrum en bovenstaande informatie van het WHOCC. In de informatie van het WHOCC vindt u uiteraard niet de wijzigingen per product terug zoals die per 1 januari zichtbaar zijn in de G-Standaard. U vindt hierin wel de wijzigingen per stof.

Bovenstaande KNMP pagina bevat tevens contactgegevens voor eventuele vragen over ATC-DDD-wijzigingen.

 

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

CIBG publiceert actueel overzicht sluismiddelen

Sinds 2015 worden nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Door plaatsing in de sluis is behandeling met dat geneesmiddel (voor een of meerdere indicaties) uitgesloten van het basispakket. Dit geschiedt door verstrekking van het geneesmiddel als uitzondering op het basispakket te vermelden op artikel 2.1 van de Regeling Zorgverzekering. Nadat het nieuwe intramurale geneesmiddel in de sluis is geplaatst kunnen procedures doorlopen worden voor advisering door het Zorginstituut, voor het initiëren van maatregelen voor gepast gebruik en voor het treffen van maatregelen ter verlaging van de kosten, in het bijzonder door middel van een financieel arrangement.

Voor de periode dat het middel in de ‘sluis’ is geplaatst, is het uitgesloten van het basispakket. Van iedere indicatie van een add-on geneesmiddel is in de G-standaard de aanspraakstatus opgenomen. Gedurende de periode dat (alle of bepaalde) indicaties van een geneesmiddel in de sluis zitten, staat in de G-standaard de aanspraakcode op NEE.

Er is één situatie waarin in de G-standaard de aanspraakcode kan afwijken van de wettelijke aanspraak. Dit kan het geval zijn in de eerste maand dat geneesmiddelen in de G-standaard opgenomen staan als add-on geneesmiddel. In de eerste maand zijn aan add-on’s om technische redenen nog geen indicaties gekoppeld. In plaats daarvan kan de eerste maand de dummycode 9999998 gebruikt worden. Deze dummycode is standaard voorzien van de aanspraakcode JA. In het geval van behandelingen die in de sluis geplaatst zijn, wijkt de aanspraakcode in de G-standaard daardoor in de eerste maand af van de wettelijke aanspraak.

Op de website van het CIBG https://www.farmatec.nl/sluismiddelen treft u een actueel overzicht van de behandelingen met geneesmiddelen die in de sluis geplaatst zijn, zodat u binnen uw instelling de aanspraak van sluismiddelen kunt inregelen.

Geplaatst in Informatiebronnen, Wet- en regelgeving | 4 reacties

Bestanden december 2017

Vanaf dinsdag 14 november zijn de G-Standaard bestanden voor december beschikbaar. De bestanden met verkorte teksten zijn zojuist gepubliceerd, zie het tabblad Tabellen voor de details.

Geplaatst in Techniek & Specificaties | Een reactie plaatsen