Toelichting op de ketentest DG301-DG302

Om het declaratieverkeer van add-on geneesmiddelen en ozp stollingsfactoren conform de nieuwe declaratiestandaard DG301/DG302 te testen, wordt er een ketentest gehouden.

Deze ketentest begint bij het systeem bij de zorgaanbieder wat de declaraties verzorgt, en eindigt bij de retourberichten die verzekeraars via vecozo aan het declaratiesysteem van de zorgaanbieder terug sturen. Het proces van voorschrijven, bereiden en uitgeven cq. toedienen van geneesmiddelen valt dus buiten deze ketentest, en zal door de zorgaanbieder zelf intern getest worden. Ook vallen materiële controles door verzekeraars (N8) buiten deze ketentest.

De ketentest wordt uitgevoerd op de wijze zoals dat via Vektis gebruikelijk is als er nieuwe declaratiestandaarden in gebruik genomen worden, of bestaande standaarden flink aangepast worden, met enkele aanpassingen:

  • er wordt geen statusmelding van de softwaretesten  S1 en S2 gevraagd, maar deze test is wel voorwaardelijk voor aanvang van de softwaretest S3 met Vecozo;
  • de manier van melden van de voortgang door ICT leveranciers, ziekenhuizen en verzekeraars is versoepeld; S- en K- formulier zijn niet meer nodig;
  • de voortgangsmonitor is op bovenstaande punten aangepast en vereenvoudigd;
  • zorgaanbieders en verzekeraars hebben nog geen historische data tot hun beschikking hebben om snel flinke hoeveelheden testregels te genereren. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk scenario’s van geneesmiddelengebruik gedekt worden, wordt aangeraden om op basis van de voorbeeldbestanden voor 5 voorschrijfprocessen een testset samen te stellen. Aangeraden wordt ook om bewust foutsituaties te creëren.