Processtappen ketentest DG301/DG302

Processtappen

Het totale testproces bestaat uit de volgende stappen. Zie ook de projectpagina van Vektis voor een toelichting en een verwijzing naar hulpmiddelen. Partijen kunnen elkaar opzoeken om te testen, maar de landelijk coördinator kan ook zeker gevraagd worden te bemiddelen (via contactformulier Aanvraag/aanmelden ketentest)

1. Software zelftest m.b.v. Vektis en Vecozo hulpmiddelen

In deze stap test de ICT leverancier zelf de declaratieberichten en kiest
daarbij de hulpmiddelen die hem het beste passen.

 • door alle ICT Leveranciers
 • tools
 • resultaat is dat de ICT leverancier heeft zelf het declaratiebericht kunnen controleren
 • aanvang hoeft niet gemeld te worden, afronding wel (als onderdeel van de aanmelding voor de ketentest).

 

2. Ketentest via Vecozo
In deze stap worden testdeclaraties bij Vecozo ingediend en (na N1 t/m N5 controle) doorgeleid naar de verzekeraar(s), mits deze DG301 berichten accepteren. De betreffende ICT leverancier moet eerst de zelftest uitgevoerd hebben.

 • door enkele tientallen ziekenhuizen, zodanig dat alle ICT systemen tegen meerdere (grote) verzekeraars getest worden;
 • tools
 • resultaat is dat de declaratieberichten technisch correct zijn (gecontroleerd door Vecozo op niveau’s N1-N5), door de verzekeraars beoordeeld zijn (N6, N7), en er door verzekeraars een retourbericht DG302 geproduceerd is en ingelezen is bij de zorgaanbieder
 • het ziekenhuis, haar ICT leverancier en/of de verzekeraar meldt het (voornemen tot) testen met partner X, of een verzoek tot bemiddeling via
 • het ziekenhuis of de verzekeraar meldt het resultaat cq. de afronding van de ketentest via het contactformulier Voortgang/afronding Ketentest, email of telefoon.

In de ketentest worden de volgende detailstappen doorlopen:

 1. Een zorgaanbieder maakt een correct of foutief EI-bericht aan en verzendt dit aan VECOZO.
 2. VECOZO ontvangt het EI-bericht, leest dit in en controleert het met behulp van het controleportaal en genereert in geval van afwijkingen een retourbericht en zet dit klaar.
 3. VECOZO stuurt een goedgekeurd EI-bericht door naar een zorgverzekeraar.
 4. De zorgverzekeraar ontvangt het EI-bericht, leest dit in en verwerkt het.
 5. De zorgverzekeraar maakt op basis van een EI-bericht een EI-retourbericht aan en verzendt dit naar VECOZO.
 6. VECOZO ontvangt het EI-retourbericht, leest dit in en controleert het met behulp van het controleportaal en genereert in geval van afwijkingen een e-mailnotificatie en verzendt deze naar de desbetreffende zorgverzekeraar.
 7. VECOZO zet een goedgekeurd EI-retourbericht klaar of stuurt dit door naar de zorgaanbieder.
 8. Een zorgaanbieder ontvangt een EI-retourbericht, leest dit in en verwerkt het.

* bij het vormen van testkoppels wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk verschillende combinaties tussen ICT-declaratiesystemen en verzekeraars te creëren.