Tabellen

Tabeluitgaven 2018

Z-Index G-standaard: zie https://www.z-index.nl/actueel/productieschema/productieschema/productieschema/productieschema-2018-v2.0

Add-on databank Farmatec (CIBG):

 


Tabeluitgifte maart 2018

Hier vindt u het bestand met Stofnamen-indicaties-aanspraak add-on G-standaard maart 2018.

Het bestand met stofnamen, indicaties en aanspraak wordt nu voor de laatste keer gepubliceerd op deze website. In ieder geval tot en met de G-standaard van juli 2018 zal het bestand gemaakt blijven worden en gepubliceerd worden op de website van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Ga hiervoor naar http://www.znformulieren.nl en klik op de knop “Add-on MSZ”. De NVZ, NFU en FMS zullen het document ook verspreiden onder hun achterban via de geëigende kanalen.

In dit bestand zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige maand geel gearceerd.

Bij vragen over de inhoud van het overzicht (geneesmiddelen, indicaties en aanspraak) kunt u contact opnemen met:

Het bestand is een hulpbestand en wordt u als service aangeboden. Aan dit bestand kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte februari 2018

Hier vindt u het bestand met indicatieteksten en aanspraak add-on-stofnamen-G-standaard-februari-21-01-18

Aan het bestand is een extra kolom toegevoegd; ‘crosslinks’.  Zie de legenda in het bestand. Missende cross-links kunnen gemeld worden aan Annette Lamboo, Annette@care-together.nl.


Tabeluitgifte januari 2018 (uitgifte op 12 december)

 1. De G-standaard van januari 2018 vindt u vanaf 12 december op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met Verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraak-G-standaard januari-incl wijzigingen 101217. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 3. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.

De verkorte teksten worden met ingang van deze release niet meer via deze website uitgeleverd. Vanaf deze release (januari 2018) zijn de verkorte teksten opgenomen in bestand 133 van de G-standaard. Zie dit bericht voor meer informatie.

Aan het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte december 2017 (uitgifte op 14 november)

 1. De G-standaard van december vindt u vanaf 14 november op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met verkorte-indicatieteksten-g-standaard-december-131117
 3. Het bestand met verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraak-g-standaard-december-met wijzigingen-131117. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte november 2017 (uitgifte op 17 oktober)

 1. De G-standaard van november vindt u vanaf 17 oktober op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met verkorte indicatieteksten november 2017
 3. Het bestand met verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraak-G-standaard november incl wijzigingen-131017. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. Vorige maand werd voor het laatst een toelichting op de bestanden gepubliceerd.  Zie Handmatig genereren van overzichten add-on geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren met behulp van de G-Standaard voor meer informatie hoe u zelf overzichten kunt maken m.b.v. de G-Standaard.

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte oktober 2017 (uitgifte op 19 september)

 1. De G-standaard van september vindt u vanaf 19 september op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met verkorte indicatie teksten oktober
 3. Het bestand met verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraak-g-standaard-oktober 180917 met wijzigingen. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. Deze maand voor het laatst: de toelichting-op-de-add-on-bestanden oktober 2017 incl. release notes. Zie Handmatig genereren van overzichten add-on geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren met behulp van de G-Standaard voor meer informatie hoe u zelf overzichten kunt maken m.b.v. de G-Stasndaard.

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte september 2017 (uitgifte op 15 augustus)

 1. De G-standaard van september vindt u vanaf 15 augustus op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met verkorte indicatieteksten september 2017
 3. Het bestand met verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraak G-standaard september met wijzigingen. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden september 2017 incl. release notes.

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte augustus 2017 (uitgifte op 18 juli)

 1. De G-standaard van augustus vindt u vanaf 18 juli op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand met verkorte indicatieteksten augustus
 3. Het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten stofnamen en aanspraak van augustus. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden augustus 2017 incl. release notes.

Het borstkankermiddel palbocicilib komt met indicaties 1414 en 1415 nog niet voor in het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak, maar wel in de G-Standaard van Augustus. Zie voor meer informatie de releasenotes en  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/07/13/borstkankermiddel-palbociclib-in-basispakket-na-succesvolle-prijsonderhandelingen

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


 Tabeluitgifte juli 2017 (uitgifte op 20 juni)

 1. De G-standaard van juli vindt u vanaf 20 juni op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Het bestand verkorte indicatieteksten juli 2017
 3. Het bestand met indicaties-stofnamen en aanspraak add-on G-standaard juli 2017. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt o.a. gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden juli 2017 incl. release notes.

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


 Tabeluitgifte juni 2017 (uitgifte op 16 mei)

 1. De G-standaard vindt u op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Hier vindt u de verkorte indicatieteksten juni 2017
 3. Het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten stofnamen en aanspraak juni. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden juni 2017 (incl. releasenotes met een overzicht van mutaties op indicatie- en aanspraakniveau)
 6. Deze release bevat een groot aantal nieuwe oncologische off-label indicaties. Dit wordt toegelicht in de toelichting onder punt 5. De daar getoonde tabellen zijn hier in Excel formaat te downloaden: Toegevoegde oncologische indicaties juni 2017

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


 Tabeluitgifte mei 2017 (uitgifte op 19 april)

 1. De G-standaard vindt u op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. Hier vindt u de verkorte indicatieteksten mei 2017 (nieuwe versie van 26 april)
 3. Het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten stofnamen en aanspraak. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden (incl. releasenotes met een overzicht van mutaties op indicatie- en aanspraakniveau)

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte april 2017 (uitgifte op 21 maart)

 1. De G-standaard vindt u op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
  Let op de datumaanduiding van het historisch maatwerkbestand (addonhist.csv), voorkom dat u per abuis het exemplaar van vorige maand downloadt.
 2. Hier vindt u de verkorte indicatieteksten April 2017
 3. Het bestand met verkorte en volledige indicaties stofnamen en aanspraak. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Het CIBG publiceert via een addendum de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden(incl. releasenotes met een overzicht van mutaties op indicatie- en aanspraakniveau)

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte maart 2017 (uitgifte op 14 februari)

 1. De G-standaard vindt u op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
  Let op de datumaanduiding van het historisch maatwerkbestand (addonhist.csv), voorkom dat u per abuis het exemplaar van vorige maand downloadt.
 2. De verkorte-indicatieteksten-maart-2017
 3. Het bestand-met-verkorte-en-volledige-indicatieteksten-stofnamen-en-aanspraakstatus. Dit bestand wordt u als service aangeboden.
 4. De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Nieuw is dat het CIBG vanaf maart 2017 een addendum publiceert met de laatste wijzigingen in de g-standaard op artikelniveau die niet meer meegenomen konden worden in de add-on databank.
 5. De toelichting-op-de-add-on-bestanden (incl. releasenotes m.b.t. wijzigingen op artikel- en indicatieniveau)

Aan de tabel met verkorte indicaties en het bestand met verkorte en volledige indicatieteksten, stofnamen en aanspraak kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte februari 2017 (uitgifte op 17 januari)

 1. De G-standaard vindt u op de website van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download.
 2. De tabellen met verkorte-indicatieteksten-februari-2017
 3. Link naar het hulpbestand-met-verkorte-en-volledige-indicaties-stofnamen-en-aanspraak-20170119
 4. De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen. Nieuw is dat het CIBG vanaf februari 2017 ook mutatiebestanden publiceert met de verschillen met de voorgaande add-on databank. De specificaties van die mutatiebestanden vindt u in de functionele-en-technische-specificaties-mutatiebestanden-add-on-databank
 5. Hier vindt u een toelichting-op-de-add-on-bestanden, in de toelichting vindt u ook release notes.

Aan de tabel met verkorte indicaties en de daarvan afgeleide tabel kunnen geen rechten ontleend worden.


Tabeluitgifte januari 2017

De meest recente publicatie van de G-standaard vindt u op de websie van Z-Index: https://www.z-index.nl/producten-diensten/g-standaard-download

De tabel met verkorte indicaties t.b.v. de uitlevering van 13 december 2016 vindt u hier: verkorte-indicatieteksten-12-12-2016

Hier vindt u de toelichting-op-de-add-on-bestanden

De bron voor deze bestanden wordt gevormd door de add-on databank van het CIBG, zie https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen

NFU, NVZ, FMS en ZN hebben besloten om naast de hiervoor genoemde bestanden met verkorte indicaties een extra bestand uit te leveren. In dit extra bestand leveren we naast het indicatie-ID en de verkorte indicatietekst ook de volgende gegevens uit: de bijbehorende stofnaam, de volledige indicatietekst en aanspraakstatus.  Hiermee hopen de hiervoor genoemde partijen de implementatie in de ziekenhuizen/umc’s verder te ondersteunen. Hier vindt u het bestand-met-verkorte-en-volledige-indicaties-stofnamen-en-aanspraak-20161212  Een uitgebreide toelichting vindt u in het bestand zelf. Let ook op het tabblad “Nog niet in G-standaard” waarop enkele stofnamen staan die (nog) niet in de add-on tabellen van de G-standaard opgenomen zijn.

Aan de tabel met verkorte indicaties en de daarvan afgeleide tabel kunnen geen rechten verleend worden.


Specificaties

Het schema hieronder toont de diverse publicaties en releases met specificaties in één overzicht (klik voor een Excel versie met links naar de diverse documenten).

knipsel-specs


Veel gestelde vragen

Vraag: in welke eenheid worden de declarabele prestaties uitgedrukt?

Antwoord: in de nieuwe systematiek komt een declarabele prestatie overeen met de inkoopeenheid in de G-standaard. De voorkomende inkoopeenheden zijn:

– ST(uks) bij tabletten/capsules/zetpillen/etc., dus 1 tablet=1 prestatie

– ST(uks) bij steriele flacons/ampullen/tubes, dus 1 flacon=1 prestatie

– ML of G bij niet-steriele vloeistoffen of smeersels, dus 1ml/g=1 prestatie

Aangezien het overgrote deel van de add-on geneesmiddelen in de categorie steriele flacons/etc. valt, of in de tabletten/capsules, is bij veruit de meeste artikelen de eenheid ST. Er zijn slechts enkele uitzonderingen (VFend poeder, Metvix creme, Ameluz gel).

Vraag: In het bestand met verkorte indicatieteksten staan identieke verkorte indicatieteksten. Dat was toch niet de bedoeling?

Antwoord: Inderdaad, het uitgangspunt is om identieke verkorte indicatieteksten (duplicaten) zoveel mogelijk te vermijden. De huidige duplicaten zijn echter verdeeld over verschillende stofnamen. Dat betekent dat als de voorschrijver eerst een stofnaam kiest (zoals gebruikelijk bij voorschrijven op PRK niveau), daarna geen duplicaat verkorte teksten meer zichtbaar zullen zijn. In het voorschrijfproces zullen de duplicaten dus geen problemen opleveren, mits er op stofnaam voorgeschreven wordt (zoals gebruikelijk).

Vraag: Hoe kom ik aan het nieuwe historisch maatwerkbestand van Z-Index?

Antwoord: Als u al een abonnement op de G-standaard heeft, zult u het bestand vanaf 15 november 2016 kunnen benaderen op de website van Z-Index. Als dat niet het geval is, kunt u wellicht het bestand via uw software leverancier verkrijgen, of u kunt een specifiek abonnement op dit bestand afsluiten. Zie voor meer informatie https://www.z-index.nl/actueel/nieuws/historisch-bestand-add-ons-beschikbaar-vanaf-15-november