Wijzigingen in ATC en DDD codes

Het Geneesmiddelen Informatie Centrum publiceert aan het einde van elk jaar een overzicht van aanpassingen aan ATC-classificaties in de G-Standaard voor het komende jaar. Hoewel deze ATC classificaties niet van direct van belang zijn voor add-on bekostiging is deze informatie voor u wellicht toch interessant. Meer informatie en de wijzigingen voor 2018 vindt u op https://www.knmp.nl/producten/gebruiksrecht-g-standaard/farmaceutische-gegevens/atc-ddd

Jaarlijkse wijzigingen op website www.whocc.no en mailinglist WHOCC

De jaarlijkse wijzigingen in ATC-codes en DDD’s vindt u niet alleen via bovenstaande link maar ook op www.whocc.no. Als u daar in het menu links klikt op “ATC/DDD Index”, dan verschijnt hieronder de tekst “Updates included in the ATC/DDD Index”. Als u hierop klikt, komt een overzicht in beeld van de wijzigingen per 1 januari. Het WHOCC heeft een eigen mailinglist voor geïnteresseerden die een overzicht van deze wijzigingen per mail willen ontvangen. Meestal stuurt het WHOCC dit overzicht in de eerste week van december.

De wijzigingen in de lijst van DDD’s voor combinatiepreparaten vindt u onder “News” in het menu.

Overlap tussen ATC-artikel Geneesmiddel Informatie Centrum en informatie over wijzigingen WHOCC

Er is overlap tussen het ATC-artikel van het Geneesmiddel Informatie Centrum en bovenstaande informatie van het WHOCC. In de informatie van het WHOCC vindt u uiteraard niet de wijzigingen per product terug zoals die per 1 januari zichtbaar zijn in de G-Standaard. U vindt hierin wel de wijzigingen per stof.

Bovenstaande KNMP pagina bevat tevens contactgegevens voor eventuele vragen over ATC-DDD-wijzigingen.

 

Geplaatst in Informatiebronnen | Een reactie plaatsen

CIBG publiceert actueel overzicht sluismiddelen

Sinds 2015 worden nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Door plaatsing in de sluis is behandeling met dat geneesmiddel (voor een of meerdere indicaties) uitgesloten van het basispakket. Dit geschiedt door verstrekking van het geneesmiddel als uitzondering op het basispakket te vermelden op artikel 2.1 van de Regeling Zorgverzekering. Nadat het nieuwe intramurale geneesmiddel in de sluis is geplaatst kunnen procedures doorlopen worden voor advisering door het Zorginstituut, voor het initiëren van maatregelen voor gepast gebruik en voor het treffen van maatregelen ter verlaging van de kosten, in het bijzonder door middel van een financieel arrangement.

Voor de periode dat het middel in de ‘sluis’ is geplaatst, is het uitgesloten van het basispakket. Van iedere indicatie van een add-on geneesmiddel is in de G-standaard de aanspraakstatus opgenomen. Gedurende de periode dat (alle of bepaalde) indicaties van een geneesmiddel in de sluis zitten, staat in de G-standaard de aanspraakcode op NEE.

Er is één situatie waarin in de G-standaard de aanspraakcode kan afwijken van de wettelijke aanspraak. Dit kan het geval zijn in de eerste maand dat geneesmiddelen in de G-standaard opgenomen staan als add-on geneesmiddel. In de eerste maand zijn aan add-on’s om technische redenen nog geen indicaties gekoppeld. In plaats daarvan kan de eerste maand de dummycode 9999998 gebruikt worden. Deze dummycode is standaard voorzien van de aanspraakcode JA. In het geval van behandelingen die in de sluis geplaatst zijn, wijkt de aanspraakcode in de G-standaard daardoor in de eerste maand af van de wettelijke aanspraak.

Op de website van het CIBG https://www.farmatec.nl/sluismiddelen treft u een actueel overzicht van de behandelingen met geneesmiddelen die in de sluis geplaatst zijn, zodat u binnen uw instelling de aanspraak van sluismiddelen kunt inregelen.

Geplaatst in Informatiebronnen, Wet- en regelgeving | 4 reacties

Bestanden december 2017

Vanaf dinsdag 14 november zijn de G-Standaard bestanden voor december beschikbaar. De bestanden met verkorte teksten zijn zojuist gepubliceerd, zie het tabblad Tabellen voor de details.

Geplaatst in Techniek & Specificaties | Een reactie plaatsen

Stappenplan aanvragen off-label indicatie

In samenspraak met de NVZ, NFU, FMS en ZN is een stappenplan voor het aanvragen van een off-label indicatie opgesteld. U vindt het stappenplan in het document Stappen aanvragen nieuwe off-label indicatie add-on of stollingsfactor 191017 v2.

Dit stappenplan zal binnenkort ook als bijlage in het handboek met procesbeschrijvingen opgenomen worden, opdat daar alle informatie bij elkaar staat. Het handboek wordt binnenkort geactualiseerd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuw G-standaard bestand 133 met verkorte indicatieteksten

Sinds 1 januari 2017 worden door Z-Index bestanden 131 en 132 uitgeleverd met informatie over add-on geneesmiddelen en indicatieteksten. In bestand 131 staat aangegeven welk ZI-nummers add-on zijn. In bestand 132 staan per add-on geneesmiddel de indicaties opgegeven. De indicatieteksten staan in de teksten-bestanden 921/922. Het betreft hierbij volledige indicatieteksten (soms > 500 karakters)

Vanaf 1-1-2018 zal het CIBG naast de volledige indicatieteksten ook verkorte teksten (maximaal 120 karakters) gaan publiceren via https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen . Deze verkorte teksten zullen ook in de G-Standaard opgenomen worden.

In juli 2017 heeft Z-Index een peiling uitgevoerd onder de leden van de Werkgroep Techniek om uit te zoeken of opname van de verkorte teksten in de G-Standaard zou moeten gebeuren door aanpassing van bestand 132 of door introductie van een nieuw bestand 133. De voorkeur van de meeste respondenten ging uit naar introductie van een nieuw bestand 133. Per G-Standaard van januari 2018 zal daarom het nieuwe bestand 133 worden geïntroduceerd. Op dat moment zal ook de publicatie van verkorte indicatieteksten via de website http://www.add-on-2017.nl stoppen.

De specificaties van bestand 133 vindt u in de Bestandsbeschrijving bst133

Geplaatst in Techniek & Specificaties | 7 reacties

Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons oktober

Z-Index heeft vanmorgen het volgende bericht op haar website geplaatst:

In bestand 132 en in het historische bestand add-ons voor oktober 2017 zijn enkele fouten met betrekking tot de aanspraakstatus geconstateerd. Er zijn nieuwe bestanden beschikbaar. Klik hier voor het volledige bericht, en instructies hoe te handelen: https://www.z-index.nl/actueel/nieuws/correcties-in-bestand-132-en-historisch-bestand-add-ons

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestanden voor Oktober gepubliceerd

Op het tabblad Tabellen vindt u de bestanden voor Oktober 2017.

Voor de laatste keer wordt deze publicatie vergezeld van een toelichting op de bestanden, waarin u kunt lezen welke (combinaties van) indicaties en stofnamen zijn toegevoegd en vervallen. Ook leest u in de toelichting dat bij enkele verkorte indicatieteksten met een * wordt aangeduid dat er in de volledige tekst bijzondere informatie wordt vermeld, in deze gevallen betreffende een octrooi wat op de indicatie rust.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen