Categorie archief: Uncategorized

Publicatie bestanden voor september

Op dinsdag 15 augustus 2017 wordt de G-Standaard voor september gepubliceerd. Zie het tabblad Tabellen voor de link naar de G-Standaard. Op het tabblad Tabellen vindt u ook het bestand met verkorte indicatieteksten, het bestand met verkorte & volledige indicatieteksten … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestanden voor augustus gepubliceerd

A.s. dinsdag 18 juli worden de G-Standaard en Add-on Databank voor augustus 2017 gepubliceerd. Vooruitlopend daarop zijn de bestanden met verkorte indicatieteksten, en op veler verzoek ook de stofnamen en aanspraak reeds beschikbaar op het tabblad Tabellen. In de toelichting … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voortzetting landelijke coördinatie add-on 2017

Ten behoeve van de implementatie van het add-on 2017 beleid is er in 2016 een landelijk procescoördinator aangesteld. Tijdens de ingroeiperiode van de NZa in de eerste helft van 2017is hem opdracht gegeven zijn werkzaamheden te continueren. In de circulaire … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Handelswijzen n.a.v. omissies in tabellen

** De notitie in dit bericht is niet meer actueel, zie http://www.add-on-2017.nl/2018/02/09/nieuw-document-met-handelswijzen-voor-fouten/ voor de actuele notitie. ** In het eerste half jaar van 2017 hebben de landelijke add-on tabellen gebreken vertoond. Ook is er in bepaalde situaties informatie te laat … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Beschrijving van alle processen i.v.m. het nieuwe beleid

Op de pagina Informatiebronnen van de website http://www.add-on-2017.nl is een document geplaatst met een beschrijving van alle processen in het add-on 2017 beleid, van aanvragen van een add-on en indicaties tot aan het vaststellen van de aanspraakstatus. Het document bevat … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Declaratie van ozp-stollingsfactoren door niet-WBMV instellingen

De beroepsgroep heeft inzichtelijk gemaakt welke ozp-stollingsfactoren en indicaties als add-on gedeclareerd kunnen worden door niet-WBMV instellingen, bijvoorbeeld bij massaal bloedverlies.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Add-on bestanden voor Juli gepubliceerd

De G-Standaard, Add-on databank en de verkorte indicatieteksten voor Juli zijn gepubliceerd op 20 en 21 juni. Zie de menukeuze ‘Tabellen’. De volgende publicaties volgen op: dinsdag 18 juli dinsdag 15 augustus dinsdag 19 september dinsdag 17 oktober dinsdag 14 … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

500e volger!

Vandaag verwelkomt de website speciaal voor het nieuwe bekostigingsbeleid voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren, http://www.add-on-2017.nl, de 500e volger! U kunt ook automatisch op de hoogte blijven van nieuws door u aan te melden (zie de rechter kantlijn).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onjuiste aanspraakstatus lenalidomide met indicatie 1402 (…nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom…)

In de G-standaard van juni is de aanspraakstatus voor lenalidomide met de geregistreerde indicatie 1402 “Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan” foutief op NEE uitgeleverd, in tegenstelling tot … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meldt het verlengde gebruik van het ingroeimodel vóór 26 juni aan ZN

De NZa heeft u eind 2016 via de circulaire ‘Nieuw add-on beleid: ingroeimodel indicatie en overgang naar 2017’ geïnformeerd over de introductie van het ingroeimodel ten aanzien van de verplichting van het vermelden van de indicatie op de factuur van add-ongeneesmiddelen … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen