Bericht van de NZa: Olumiant is geen add-on in april 2017

Let op: dit bericht is verouderd, zie update onder dit bericht

De NZa heeft de koepels (NVZ, NFU, NVZA, ZKN, FMS, RN, Actiz) geïnformeerd over het feit dat Olumiant géén add-on is in april 2017. Op verzoek van de NZa wordt het bericht ook op deze website geplaatst.

Hierbij informeert de NZa u over het volgende:

Onderstaande producten hebben GEEN add-on status met ingang per 1 april 2017, maar zijn ten onrechte wel in de G-standaard van april 2017 aangemerkt als add-on.

– Olumiant tablet filmomhuld 2mg, 28 stuks (ZI nummer: 16330498)
– Olumiant tablet filmomhuld 2mg, 84 stuks (ZI nummer: 16330501)
– Olumiant tablet filmomhuld 4mg, 28 stuks (ZI  nummer: 16330528)
– Olumiant tablet filmomhuld 4mg, 84 stuks (ZI nummer: 16330536)

Consequentie:

  1. Bovenstaande geneesmiddelen mogen NIET als add-on gedeclareerd worden.
  2. Momenteel is een add-on aanvraag voor bovenstaande geneesmiddelen in behandeling bij de NZa. Een besluit moet nog worden genomen. Dat kan betekenen dat op een later moment deze geneesmiddelen mogelijk wel een add-on status krijgen; in dat geval geeft de NZa hier een prestatie- en tariefbeschikking voor af. Sowieso geldt dat in de maand april 2017 deze geneesmiddelen geen add-on status hebben.
  3. In technische zin kan een instelling dit geneesmiddel als add-on declareren. Omdat echter de juridische grondslag hiervoor ontbreekt, mag een instelling dit echter niet uitvoeren. Om dezelfde reden mag een zorgverzekeraar een eventuele declaratie als add-on niet vergoeden aan de instelling.
  4. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten met elkaar afspraken maken over de handelwijze indien instelling dit geneesmiddel wel heeft gedeclareerd.
  5. Volgens het principe van de dbc-systematiek vormen de gemiddelde kosten van zorg, waaronder geneesmiddelen waarvoor geen add-on of ozp prestatie is vastgesteld, onderdeel van het tarief cq afgesproken prijs van een dbc-zorgproduct.
  6. De NZa zal er zorg voor dragen dat de add-on status in de opvolgende G-standaard (mei 2017) correct is.
  7. Dit bericht is de communicatieroute vanuit de NZa. Daarnaast verzoekt de NZa dit bericht te plaatsen op de website add-on-2017.nl beheerd door de heer Pieter Hooftman.

Achtergrond:

  1. In de add-on aanvraag is onvoldoende informatie opgenomen om te beoordelen of de kosten binnen de medisch specialistische zorg (ten laste van de instelling) aan de kostendrempel voldoen. In deze onderbouwing is nu niet duidelijk wat de verhouding is van de kosten voor het geneesmiddel buiten de medisch specialistische zorg (namelijk via de openbare apotheek, aanspraak farmaceutische zorg) versus binnen de medisch specialistische zorg. Ter informatie sturen wij hier ook de Afbakening aanspraak Farmaceutische Zorg en Geneeskundige zorg mbt geneesmiddelen toe.
  2. De NZa vraagt aanvullende informatie aan de betrokken partijen. Indien de benodigde informatie beschikbaar is, zal de NZa een besluit nemen.

 

Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of onderstaand telefoonnummer.

────────────────────────────────────────────────────────────

Nederlandse Zorgautoriteit, Directie Regulering
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 088 – 770 8 770 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

──────────────────────────────────────────────────────────

 

Update 4 april 2017:

Bericht van de NZa:

Afgelopen donderdag berichtten wij u dat wij informatie misten om een besluit te kunnen nemen over de add-on aanvraag van Olumiant. Na verzending van onderstaand bericht is aan ons bekend geworden dat het ministerie van VWS in 2016 aan de fabrikant heeft bevestigd dat het geneesmiddel Olumiant uitsluitend valt onder de aanspraak geneeskundige zorg en dat dit geneesmiddel niet in aanmerking komt om te worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hiermee zijn de aanvullende vragen die wij de aanvragende partijen hadden gesteld beantwoord.

Op basis van deze aanvullende informatie heeft de NZa besloten dat voor Olumiant een add-on prestatie in werking zal treden. Op basis van het feit dat Olumiant in de G-standaard van april 2017 is aangemerkt als add-on prestatie, heeft de NZa besloten dat deze prestatie in werking treedt op 1 april 2017. In de bijlage van deze e-mail vindt u de prestatie- en tariefbeschikking. Deze wordt ook gepubliceerd op www.nza.nl.

Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of onderstaand telefoonnummer.

──────────────────────────────────────────────────────────

Nederlandse Zorgautoriteit, Directie Regulering
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 088 – 770 8 770 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

──────────────────────────────────────────────────────────

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s