Afleveringseenheden, aantal prestaties, spillage en pooling

 

Vanaf 2017 moeten zowel afleveringseenheid als aantal prestaties in de elektronische declaratie vastgelegd worden. De invulinstructie bij de declaratiestandaard beschrijft dit met diverse voorbeelden in maar liefst 5 pagina’s, van 44 t/m 49.

In het kort komt het er op neer dat afleveringseenheid (=Inkoophoeveelheid) vaak ST van stuks is, en dat het aantal te declareren prestaties uitgedrukt wordt in het aantal flacons (of fracties daarvan) of aantal tabletten of capsules (ongeacht hoeveel er daar van in de verpakking zitten).

In dit artikel worden de belangrijkste elementen uit deze beschrijving toegelicht, en wordt ook ingegaan op spillage en pooling.

Aantallen

De Regeling medisch-specialistische zorg, NR/REG-1713, van de NZa beschrijft op pagina 61:  Aantal gebruikte eenheden: Het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, tabletten) of fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken aan de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s).  

Maar wat betekent dit nu precies, wat moet er geregistreerd worden? Daarvoor kan pagina 74 en 75 van de berichtspecificatie van de declaratiestandaard geraadpleegd worden. Dan blijkt dat er in het prestatierecord van het declaratiebericht twee zaken benodigd zijn:

 • 0412 AFLEVERINGSEENHEID (bijvoorbeeld ST voor stuks).
 • 0413 AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES (numeriek, uitgedrukt in duizendsten, gevuld met voorloopnullen).

Als dan de voorbeelden in de invulinstructie (pag 44-49) bekeken worden, en bijvoorbeeld ook de circulaire er op nageslagen wordt, dan blijkt het erg eenvoudig:

 • De G-standaard bevat voor elk Zi nummer welke afleveringseenheid gehanteerd moet worden. Dit kan dus gewoon uit de tabellen van Z-Index gehaald worden, en vaak is dit ST voor stuks. Dit betekent vrijwel altijd ‘stuks flacons’ en ‘stuks tabletten’, dus;
 • 1 flacon is 1 prestatie (en een halve flacon is een halve prestatie);
 • 1 tablet is 1 prestatie.

De declaratiestandaard verlangt dat dit als ‘000001000’ in veld 0413 vastgelegd wordt, maar uw ICT leverancier kan er natuurlijk voor kiezen dit prettiger te presenteren in het systeem. De vraag is wel of de medisch specialist deze getallen te zien krijgt, want vele ziekenhuizen kiezen er voor de specialist te laten voorschrijven in milligrammen of milliliters werkzame stof.

Het is vervolgens wel een ingewikkeld verhaal hoe de juiste declaratiewaarde van deze prestatie bepaald wordt. De invulinstructie geeft daar veel voorbeelden van, voor nu volstaat het om te vermelden dat dit afhangt van het aantal flacons/tabletten per inkoopverpakking, en de inkoopsprijs.

NB. de invulsinstructie stelt regelmatig dat veld 0413 gevuld moet worden met bijvoorbeeld 0,667. Daar wordt dan mee bedoeld dat technisch gesproken 000000667 in het veld 0413 van het prestatierecord in het declaratiebericht gevuld wordt.

Spillage, pooling, no show

Stel dat nu er bij de bereiding van medicatie voor een patiënt een halve flacon overblijft, die niet bewaard kan of mag worden?.  Dan is dat spillage. Zolang het ziekenhuis er alles aan gedaan heeft om deze spillage te beperken (er is bijvoorbeeld geen kleinere flacon beschikbaar waar minder uit zou overblijven), dan is dit onvermijdbare spillage, en dat mag gedeclareerd worden. De NZa heeft dit bevestigd.

En stel nu dat er voor meerdere patiënten tegelijk een hoeveelheid medicatie bereid wordt en een klein deel overblijft (pooling)? De NZa schrijft niet precies voor hoe een restant aan medicatie uit een bereiding voor meerdere patiënten administratief over deze patiënten verdeeld moet worden. Navraag bij de NZa leert dat in het ideale geval het restant naar rato over de patiënten verdeeld wordt (als patiënt A 200 mg en patiënt B  100 mg uit een flacon van 400mg kreeg toegediend, wordt 66% van de spillage (100 mg) toegerekend aan patiënt A en 33% aan patiënt B). Als dat niet mogelijk is, is ook lineaire verdeling (50/50) toegestaan. Het is niet de bedoeling dat alles aan de laatste patiënt toegerekend wordt (op die nota zou dan immers een onevenredig grote hoeveelheid toegediende medicatie vermeld worden). Voorts is het van belang dat er overeenstemming is tussen verzekeraar en ziekenhuis over de omgang met spillage.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) buigt zich al langer over het vraagstuk van spillage en pooling, en komt naar verwachting in oktober met meer informatie. Deze informatie is vooral gericht op het primaire proces en zal bovenstaande rekeninstructies niet doen wijzigen.

En als medicatie wel is bereid maar niet toegediend kon worden? Als reeds intramuraal uitgegeven en/of bereide medicatie niet toegediend kan worden is deze niet declarabel (VWS heeft bevestigd dat dit ongeacht de oorzaak is, dus het is irrelevant of er sprake is van een no show, of een patiënt wiens gesteldheid toediening verhinderde). Zie hiervoor ter referentie de beantwoording van kamervragen van Kamerlid Dik-Faber (CU)  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/16/beantwoording-kamervragen-over-niet-ophalen-voorgeschreven-geneesmiddelen

 

Dit bericht werd geplaatst in Techniek & Specificaties, Wet- en regelgeving. Bookmark de permalink .

10 reacties op Afleveringseenheden, aantal prestaties, spillage en pooling

 1. Ilse van Oldeniel zegt:

  Beste Pieter,

  het staat er vrij duidelijk, maar toch nog even voor de zekerheid: 1 tablet is dus aantal 1? ook als het zi nr een pakje is van bijvoorbeeld 8 tabletten? dan declareer je niet 1/8e ZI-nr?

  Groeten, Ilse

  Like

  • Hallo Ilse,

   Ja, 1 tablet is dus aantal=1 (in het elektronisch declaratiebestand in het veld “aantal uitgevoerde prestaties” is dat 1000).

   Het feit dat dit 1 tablet uit een verpakking van 8 is, is relevant voor het berekenen van het prestatietarief. De inkoopsprijs is per verpakking, dus de prijs per stuk is alleen te berekenen als bekend is hoeveel tabeltten in een verpakking zitten.

   Like

 2. Ellen Schoffelmeer zegt:

  Beste Pieter,

  vanuit het Flevoziekenhuis vragen wij ons af hoe we de (onvermijdelijke)spillage mogen registeren. Mogen wij dit als een totaal pakket doen of moeten we aangeven welk deel spillage was?

  Alvast bedankt!
  Ellen Schoffelmeer

  Like

  • Hallo Ellen,

   De declaratiestandaard biedt geen onderscheid in toegediende aantallen en spillage aantallen. In het aantal prestaties tel je dus toegediende hoeveelheid en verspilde hoeveelheid op. Vaak zul je dus een volledige flacon declareren (aantal prestaties = 1, te declareren in duizendvoud), behalve als het restant gebruikt kon worden voor een andere patiënt.

   Like

 3. Edwin zegt:

  Goedemorgen,

  Is het bovenstaande antwoord een wettelijke verplichting of is het maar hoe je het afspreekt met je zorgverzekeraar?
  Graag zie ik de hoeveelheid standaard (bijv. 1 tablet is altijd 1000 ipv 1/8 van 1000) in een officieel document terug komen want hierover is nogal onduidelijkheid.

  Like

  • De NZa heeft middels haar circulaire CI/16/28c toegelicht dat geldt: 1 tablet = 1 prestatie, en 1 flacon = 1 prestatie (te declareren in duizendvoud). Dit is dus een verplichting.

   Like

   • Edwin zegt:

    Hallo,

    Dit druist helemaal in tegen de afspraken die er worden gemaakt met de zorgverzekeraar
    Dit wordt namelijk op verpakking niveau gedaan en niet op prestatie.

    Like

   • Hallo Edwin,

    Zie voorbeeld 2 op bladzijde 48 van de invulinstructie DG301 voor de declaratieafspraak (http://ei.vektis.nl/Help/DG301v1.0/DG301-DG302v1.0_INVu1.pdf):

    voorbeeld 2: aan een patiënt wordt 9,5 mg topotecan toegediend. Topotecan zit in flacons van 4 ml
    1mg/ml (= 4 mg per flacon). In een doosje zitten 5 flacons. De inkoophoeveelheid is 5. Één flacon is
    dus één prestatie, elke verpakking bevat 5 prestaties. Er worden dus 9,5 / 4 = 2,375 prestaties
    toegediend.
    De inkoopprijs is 1251,16 ex. btw. per verpakking. De inkoophoeveelheid is 5 (5 flacons per verpakking). De contractprijs per prestatie is dus 1251,16/5 = €250,23.

    Zo zijn de declaratieafspraken. Je kunt natuurlijk contractafspraken anders inrichten, maar zorg er voor dat de afgesproken prestatietarieven correct berekend en vastgelegd worden.

    Like

 4. Carine zegt:

  Beste Pieter,

  Zoals Edwin aangaf, zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op verpakkingsniveau. Wij kunnen nu niet afwijken door eenzijdig de contractprijs per prestatie door te geven, daar waar de zorgverzekeraar de afgesproken prijs per verpakking verwacht. Daarnaast zijn het ICT systeem en het Vecozo portaal hier ook niet op ingericht . De sjablonen gaan uit van een prestatie op verpakkingsniveau en niet per stuk.
  Tenzij landelijk iets anders afgesproken wordt, zijn de contractprijzen leidend, mijn inziens.

  Like

  • Beste Carine,

   Het maken van afspraken op verpakkingsniveau staat het declareren op prestatieniveau (tablet, flacon) niet in de weg. Het onderhandelsjabloon ondersteunt het vastleggen van prijzen op verpakkingsniveau, wat beide partijen (zorgaanbieder en verzekeraar) zullen moeten doen is uit die verpakkingsprijs een prijs per prestatie berekenen, opdat het juiste declaratiebedrag berekend kan worden o.b.v. p x q, dus prestatieprijs x aantal prestaties. Dit is de gebruikelijke werkwijze voor aanbieders en verzekeraars in de AP304 declaratiestandaard, de declaratiestandaard waar de DG301 op is gebaseerd. Een en ander is m.b.v. diverse voorbeelden beschreven in de invulinstructie van de DG301 standaard.
   Kortom, er is geen sprake van dat reeds gemaakte contractafspraken op verpakkingsniveau herzien moeten worden, of dat er ‘afgeweken’ wordt als er prestatieprijzen op tablet/flacon niveau gedeclareerd worden. Beide prijsniveaus bestaan naast elkaar en moeten op de juiste wijze toegepast worden.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s